Begeleiding & Management

Huisman Traject > Disciplines > Begeleiding

Projectbegeleiding

”Bij een bouwproces zijn meerdere partijen betrokken. Hier vinden veel stromen en interacties plaats als het gaat om communicatie. Vaak is het ook zo dat meerdere bedrijven tegelijk op een locatie hun werkzaamheden uitvoeren. Daarnaast bestaat er ook het contact met overheden, waterschappen, opdrachtgevers en aannemers. Een strakke regie en duidelijke communicatie is een must om deze processen vloeiend te laten verlopen.”

Begeleiding & Management

Projectmanagement – Bouwteam – Meldingen – Vergunningen – Administratie naar overheden

Projectbegeleiding

Tijdens de uitvoering staan wij graag naast de opdrachtgever in een begeleidende rol. Zowel richting de overheden, de eventuele onderaannemers en andere adviserende partijen. Hiermee stellen we het werk centraal. Ook in het voortraject kunnen wij u begeleiden waar het gaat om bijvoorbeeld planning, kostenafwegingen, bouwteams of het integraal beschouwen van verschillende disciplines.

Bouwteam

Huisman Traject heeft in de geruime tijd dat het actief is in de geotechniek waardevolle partners opgebouwd in diverse samenwerkingen. Hierdoor kunnen wij voor uw project het juiste bouwteam samenstellen en hierin in samenspraak met u als opdrachtgever faciliteren. Huisman Traject is dan niet alleen verantwoordelijk voor de adviezen maar neemt ook verantwoording voor een correcte samenwerking en afstemming tussen haar partners. Dit om u als opdrachtgever te ontzorgen en om het gehele proces van sloop tot oplevering zo soepel mogelijk te doen verlopen.

Meldingen & Vergunningen

Voor het uitvoeren van geotechnische werkzaamheden kan afhankelijk van de locatie en het werk een vergunning vereist zijn. Voor al de bemalingswerken is minimaal een melding noodzakelijk en mogelijk, afhankelijk van de omvang van de bemaling ook een vergunning. Huisman Traject kent het proces en kan deze voor u als opdrachtgever aanvragen. Niet alleen aanvragen maar ook bemiddelen in het contact, uiteraard naar ratio van noodzaak zolang het werk voortduurt.

Overheden

Tijdens uitvoering en vooraf zijn veelal diverse overheden betrokken. Wij kunnen u begeleiden in dit proces, zowel vooraf als tijdens uitvoering. Wij kunnen dit pakket gezamenlijk oppakken met onze overige taken binnen het werk waardoor zowel de uitvoerende partijen als de overheden één aanspreekpunt hebben.
Contact
Hoofdkantoor Breukelen
De Corridor 21H
3621 ZA Breukelen
0346 – 26 33 26
info@huismantraject.nl
ALMA
Evenement ruimte
Appelmarkt 17
3811 CT Amersfoort
Mail:
info@almahuis.nl
Volg ons