Engineering

Huisman Traject > Expertises > Engineering

Een visie ontwikkelen is mensenwerk. Het pragmatisch bedenken van configuraties op basis van ervaring en gezond verstand is het begin van het bouwen. Zoals een architect schetsmatig zijn beelden vormt. De gevormde visie dient te worden gestaafd en bevestigd binnen de gestelde uitgangspunten d.m.v. berekeningen en modellen. Wij beschikken over de nodige kennis en expertise om deze berekeningen uit te voeren en in relatie te stellen met de specifieke bouwput en diens omgeving.

Rapportages

Verschillende aspecten van een bouwput kunnen worden uitgewerkt. Integrale rapportage aangaande de bouwfasering tot meer gedetailleerde rapportage inclusief berekeningen voor damwand, bemaling, grondwerk en/of fundatie. Een quickscan kunnen wij snel aan u leveren en hiermee kan de opdrachtgever direct een goed idee krijgen van eventuele mogelijkheden buiten de bestaande plannen. Een alternatief is vaak een begin en opent nieuwe perspectieven. Een kleine stap met het opstellen van een dergelijke rapportage kan vaak een groot verschil maken.

Tot slot is ook de omgevingsmonitoring van een bouw vaak een belangrijk onderdeel. Hiervoor zijn wij in staat een passend monitoringsplan op te stellen dat is afgestemd op de uitvoering, reeds opgestelde rapportages en planning. Daarnaast zijn overheden en belanghebbenden vaak bepalend in het vaststellen van de noodzakelijke monitoring. Ook deze contacten kunnen we voor u verzorgen.

Grondwatertechniek

Vanouds is Huisman Traject gespecialiseerd in het grondwater-aspect van een bouwput. Tal van bemalingen zijn met goed succes uitgevoerd onder onze regie. Zo hebben wij meer kennis verkregen van de effecten en gedragingen van de Nederlandse slappe bodem. Hierdoor kunnen wij snel analyseren, waar een bepaald bouwproject mee te maken krijgt in een quickscan en tegelijkertijd zijn wij ook in staat gedetailleerde effectenstudies van complexe bouwputten uitwerken. Tijdens de uitvoering staan wij graag naast de opdrachtgever in een begeleidende rol. Zowel richting de overheden, de eventuele onderaannemers en andere adviserende partijen. Hiermee stellen we het werk centraal.

Fundatietechniek

De basis voor ieder pand is de fundatie. Wij kunnen u met onze ervaring adviseren in de funderingsvorm en type. Hierbij ligt veelal de nadruk op de draagkracht, omgeving (geluid en trillingen) en op de financi├źn. Ook het doorrekenen van de gekozen fundatie┬á verzorgen wij graag voor u.

Keer- /damwanden

Wanneer gebouwd wordt tot beneden maaiveld wordt vaak een grondkering en/of waterkering noodzakelijk. Wij kunnen u adviseren in de noodzaak hiervan en welke vorm het beste past bij uw project. Hierbij is veelal de omgeving bepalend, maar is ook de bouwplaatsinrichting van belang. Het berekenen van de keerwanden voeren wij graag voor u uit en wordt hiermee onderdeel van het bouwputontwerp als geheel.

Contact
Hoofdkantoor Breukelen
De Corridor 21H
3621 ZA Breukelen
0346 – 26 33 26
info@huismantraject.nl
Kantoor Zwolle
Dr. Van Wiechenweg 14
8025 BZ Zwolle
Volg ons