Centrum plan Leidsche Rijn

Een veelzijdige opdracht. Het uitdenken / ontwikkelen van alternatieve werkmethoden om significante tijdwinst te boeken. Een voortschrijdend uitvoeringsproces vorm te geven binnen kaders van vergunningen. Volledige planvorming uitgewerkt tot in detail. Tunnels aanbrengen gepaard gaande met een groot bemalingsdebiet volledig retour de bodem in. Contract om naast de aannemer op uitvoeringsniveau leiding te geven aan het bouwteam met wekelijkse vergaderingen om deze trein behoudend te laten finishen. Monitoring van monumentale boerderij en omgeving. Zie interview GWW Nr 26 2015 (blz 55).

Locatie: Leidsche Rijn
Periode: 2014-2015
Klant: VOF Bouw combinatie Slokker Huizen & Hurks te Eindhoven
Segment: Infra / Woningbouw