Esveldstraat 31 Utrecht

Alvorens op de Esveldstraat in Utrecht gebouwd kon worden diende eerst het oude post-gebouw te worden gesloopt. Deze was gelegen langs een recent gebouwd trafostation. De nieuw aan te brengen kelder lag iets dieper dan die van het oude post-gebouw en werd op korte afstand van zowel het trafohuis als een singel aangebracht. Hiervoor was bemaling en een gedegen monitoring noodzakelijk. Huisman Traject had zowel bij de bemaling als bij de monitoring van de grondwaterkwaliteit/kwantiteit  zowel een adviserende als een begeleidende rol.

Locatie: Utrecht
Periode: 2020
Klant: MBB te Maarssen
Segment: Woningbouw