Startbaan Amstelveen

Het werk aan de Startbaan te Amstelveen betreft woningbouw met een appartementen toren. Hiertoe is eerst een bestaand kantoorpand inclusief kelder gesloopt, om ruimte te maken voor duurzame nieuwbouw. Huisman Traject heeft voor dit werk de werkwijze in relatie tot de sloop en funderingen verder uitgewerkt met een spanningsbemaling in het watervoerende pakket en speciale aandacht voor de aanwezige waterleidingen, welke het drinkwater voor Amsterdam regelen. In de uitvoeringen zijn zettingen van het maaiveld en zettingen van de leidingen nauwgezet gemonitord. Hieruit bleek wel een zetting van het maaiveld, maar geen beweging in de leidingen.

Locatie: Amstelveen
Periode: 2021
Klant: Wessels Zeist
Segment: Appartementen / Woningbouw