Suurhoffbrug

Huisman Traject BV heeft opdracht gekregen van Hollandia en Van Schie voor de geotechnische berekeningen aangaande de nieuwbouw van de Suurhoffbrug. Deze nieuwe brug zal op de kade te Krimpen aan de IJssel (oude terrein van Hollandia) worden gebouwd en daar vanuit worden getransporteerd middels pontons naar de locatie om naast de bestaande Suurhoffbrug te worden geplaatst. Voorafgaand is het bouw oppervlak volledig gesondeerd als basis voor de uitgevoerde berekeningen. De enorme druk belastingen op het maaiveld en de kadewand zijn door Huisman Traject d.m.v. berekeningen aangetoond en beoordeeld voor de statische fase. Aanvullend is een nieuwe fundatie reeks berekend en voorzien om het transport over de kade mogelijk te maken voor de dynamische fase. De belastingen op het maaiveld waren namelijk aanzienlijk, waardoor middels berekeningen aangetoond moest worden dat zowel het lokale maaiveld als de bestaande damwand van de kade deze belastingen konden dragen. Daarnaast is een paalfundering doorgerekend welke is aangebracht om het transport van de kade naar de pontons mogelijk te maken. Tot slot was een bemaling nodig om de waterspanningen tijdens transport te controleren. De begeleiding aangaande deze bemaling en ook het verzorgen van de toestemmingen hiervoor, zijn tevens uitgevoerd door Huisman Traject.

Locatie: Krimpen a/d IJssel
Periode: 2020-2021
Klant: Hollandia / Van Schie B.V.
Segment: Infra