Verhulstplein Den Haag

Op deze locatie heeft voorheen een Texaco tankstation gestaan wat resulteerde in een uitdagende opdracht. Dit vanwege de aanwezigheid van een verontreiniging die ten delen onder de bouwput lag. Naast het uitdenken van de bouwput in relatie tot damwanden, bemaling en grondwerk, heeft Huisman Traject BV ook hier in nauw overleg met de overheden de monitoring van de grondwaterkwaliteit nauwgezet uitgevoerd. Hierbij zijn tevens permanente monsterpunten in de toekomstige parkeerkelder gerealiseerd.

Locatie: Den Haag
Periode: 2018
Klant: Waal bouw B.V.
Segment: Woningbouw