VERTICAL Amsterdam

Huisman Traject heeft voor het werk Vertical een second opinion opgesteld met als doel mogelijke besparingen in werkwijze, tijd en geld inzichtelijk te maken. Op basis hiervan heeft Huisman Traject het werk ook gegund gekregen. Dit omdat een peper dure damwand bespaart kon blijven d.m.v. de inzet van verticale bemaling in combinatie met een intensief monitoringsschema. Aan de kant van de Radarweg steekt de kelder ca. 5 meter diep in het zand cunet, aan de kant van de Barajasweg slechts 1 a 2 meter echter wel nabij een vitale waterleiding. Met zowel meetpunten op de omliggende bebouwing als de op de leidingen hebben wij de trillingsgevoelige werkzaamheden nauwgezet gecontroleerd en waar nodig aangestuurd.

Locatie: Amsterdam
Periode: 2019-2020
Klant: Heijmans Utilitaire Woningbouw BV
Segment: Kantoren / Woningbouw