Bouwputengineers | Geomonitoring

Bouwputengineering

U kunt bij ons terecht voor al uw geotechnische vraagstukken. Wij geven vanuit een praktisch oogpunt bouwputadvies, keerwandadvies, fundatieadvies, bemalingsadvies en monitoringsadvies dat u doet bouwen.

Project aanneming

U kunt ons benaderen voor de gehele onderbouw. Wij schrijven de adviezen, hebben contact met de overheden, stellen een bouwteam samen sturen het werk aan en voeren de Geomonitoring uit en dat alles voor één vaste prijs.

Geomonitoring

Geomonitoring is vaak noodzakelijk of wordt gevraagd door het bevoegd gezag of de verzekering. Het geeft u de mogelijkheid risico’s tot een minimum te beperken of gestelde hypotheses in het werk te controleren. 

Gebruik maken van onze diensten?

Uw project haalbaar? Vraag naar de mogelijkheden
Huisman Traject B.V.

Ons Verhaal

Evert Huisman is van opkomst bronbemaler bij zijn familie in het bedrijf Huisman bronbemaling. Hier heeft hij  zijn fundament gelegd voor wat later Huisman Traject BV zou worden. Zijn liefde voor het vak en zijn interesse in de verschillende disciplines aangaande ondergronds bouwen heeft hem de bronbemaling doen overstijgen. In 2007 is Huisman Traject BV opgericht. Relatief snel heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot een sterke en flexibele organisatie. Dit succes is mede te danken aan de praktische instelling van Evert en het bedrijf.

Uw project haalbaar

Onze Missie

Is uw bouwproject haalbaar maken. Door de oplopende bouwkosten en toenemende bouwrestricties is een optimale bouwput configuratie noodzakelijk. Dit leveren wij door de diverse geotechnische berekeningen te verbinden aan jaren lange praktische ervaring. Dit is wat Huisman Traject B.V. onderscheidt, wij leveren advies dat bouwt.  

Recente projecten

Een greep uit de vele projecten die wij hebben geëngineerd.

De Geus Leiden

Project De Geus kon in eerste instantie geen doorgang vinden wegens te hoge bouwkosten. Door onze engineering heeft het project doorgang gekregen. Wij hebben de bouwput volledig mogen engineeren, van damwand tot grondwerk, fundatie, bemaling en monitoring. Nu in de uitvoering, begeleiden wij en verzorgen de geomonitoring

Cartesiusdriehoek Utrecht

Wij hebben naast de engineering van de bouwput een actieve rol gespeeld in de begeleiding van de kelderbak, zowel in relatie tot de monitoring als de uitvoering van de bemaling. 

High Five Utrecht

Voor High Five hebben wij de bemalingsconfiguratie gedaan en vervolgens uitgevoerd in combinatie met de monitoring. 

Brinktoren Amsterdam

De bouwkosten lagen te hoog waardoor er bij ons een second opinion werd aangevraagd. Na de bouwput nogmaals te engineeren bleek er een aanzienlijke besparing mogelijk en heeft het project doorgang gevonden. 

Voor advies dat bouwt

Huisman Traject BV

Advies dat bouwt

Door geotechnische berekeningen te verbinden met praktische ervaring leveren wij advies dat bouwt

Samenwerken

Omdat u als opdrachtgever er namelijk bij gebaat bent nauw verbonden te zijn met de processen die leiden tot een goed eind resultaat

Engineering

Engineering gaat verder dan advies. Het is het ontwikkelen en uitwerken van een visie, gestoeld op wetenschap om naast advies ook verantwoording te nemen ten einde mooie projecten in goede samenwerking te realiseren.

Alles onder één dak

-Bouwputengineering
-Geotechnisch advies
-Geomonitoring
-Project/bouwteam begeleiding
-Projectaanneming

Deskundigheid

Wij werken met deskundige adviseurs die samen meer dan 35+ jaar ervaring hebben in het engineeren van bouwputten. 

Begeleiding

Tijdens uitvoering staan wij graag naast u in een begeleidende rol, zowel richting de overheden als de eventuele onderaannemers. Hierin stellen we het werk centraal door uw belangen te behartigen

Waarom Huisman Traject

0+
Opdrachtgevers
0+
Projecten
0+
Jaar ervaring
0M+
Gerealiseerde besparingen