Alles onder één dak

Project Aanneming

In 5 fasen uw ondergrondse bouwproject gereed

Uw bouwproject aannemen

Schetsontwerp (SO)

 1. Gezamenlijke visie bepalen (overleg)
 2. Gegevens verzamelen
 3. Omgeving beschouwen
 4. Bodem in kaart brengen
 5. Schetsontwerp opstellen
 6. Losse financiële raming 
 7. Overleg bevindingen

Voorlopig ontwerp (VO)

 1. Bouwputadvies (concept)
 2. Fundatieadvies (concept)
 3. Damwandadvies (concept)
 4. Bemalingsadvies (concept) 
 5. Monitoringsadvies (concept) 
 6. Aanvraag vergunning onttrekken/lozen 
 7. Samenstellen bouwteam

Definitief Ontwerp (DO)

 1. Gezamelijk door ontwikkelen adviezen (bouwteam)
 2. Definitief maken adviezen
 3. Concretiseren overheden
 4. Financiële opgave aanneemsom
 5. Opdracht concretiseren
 6. Vaststellen bouwteam 

Uitvoeringsontwerp (DO)

 1. Contractvorming bouwteam
 2. Opstellen werkplannen 
 3. Detail fasering
 4. Activeren overheden
 5. Uitvoering

Monitoring & Begeleiding

 1. Monitoren omgeving
 2. Bewaken gestelde hypotheses
 3. Begeleiding binnen bouwteam
Bespreken gezamenlijke visie

Schetsontwerp (SO)

In deze startfase is het belangrijk een gezamenlijke visie te vormen tijdens een eerste overleg. Hier worden de parameters besproken waarbinnen gewenst wordt te werken. Parameters als tijd, risico’s en geld. Vervolgens zullen wij het project opstarten en onze eerste visie (schets) opschrijven in een eerste rapportage. Met deze rapportage wordt een losse financiële raming afgegeven o.b.v. het schetsontwerp. Dit ontwerp bespreken we vervolgens tijdens een tweede overleg. 

Door ontwikkelen visie

Voorlopig ontwerp (VO)

Na het overleg zullen wij verder gaan met de uitwerking van de visie door de diverse geotechnische rapportages in concept op te stellen. Op basis van deze rapportages kunnen wij de vergunning aanvragen van het onttrekken en lozen van grondwater. Tevens kunnen we op basis van deze rapportages beginnen met het samenstellen van het bouwteam. Ook kan er een gedetailleerdere raming worden afgegeven.

Weet u dat

Eén derde van al onze werken in aanneming worden uitgevoerd

Laat u ook ontzorgen door goed advies en ga deze samenwerking met ons aan. Dit is in uw voordeel. Advies geef je namelijk op afstand, een project aannemen doe je betrokken. Wanneer u ons inschakelt voor het aannemen van uw ondergrondse werken zijn wij betrokken bij het proces van A tot Z. Geen ‘’alles is mogelijk’’ advies maar een oplossing en een antwoord, een uitwerking en resultaat.  Wij stellen de rapportages op, zoeken met u de juiste partijen en begeleiden in de realisatie van de visie. Wij willen u niet alleen adviseren op de weg die u gaan moet, maar deze samen met u bewandelen.

Het samenbrengen van het geheel

Definitief Ontwerp (DO)

Hier komen de puzzelstukjes samen. Het bouwteam is conceptueel gevormd en de plannen worden definitief gemaakt. Door het bouwteam te betrekken in het definitief maken van de rapportages wordt draagvlak gecreëerd voor een resultaatsverplichting tijdens uitvoering. Vervolgens kunnen de definitieve stukken met de overheden worden gedeeld om de vergunning te concretiseren. Tevens wordt er een definitieve raming aangeboden waarvoor het werk gemaakt kan worden. 

Weet u dat

Creëren van draagvlak binnen bouwteam bevorderlijk voor succes bouwproject

Door samen met het bouwteam de rapportages door te ontwikkelen en definitief te maken wordt draagvlak gecreëerd voor een resultaatsverplichting. Hierdoor zijn alle leden van het bouwteam meer betrokken bij het succes van uw project daar hun eigen belangen daar ook liggen. 

Afspraken maken en beginnen

Uitvoeringsontwerp (UO)

De werkwijze is nu vastgesteld en de aanneemsom is aangeboden. In deze fase moeten de gesprekken gevoerd worden om de contracten aan te gaan. Vervolgens kunnen de werkplannen en uitvoeringsplannen worden opgesteld met de detail fasering. De overheden worden geactiveerd voor de start van de werkzaamheden en gaan we over naar de laatste fase, uitvoering. 

Het bewaken van gestelde hypotheses

Geomonitoring & Begeleiding

Het werk gaat van start, de monitoring wordt ingericht en het bouwteam wordt aangestuurd. Samen met u bewaken wij de gestelde hypotheses en de planning. Tevens verzorgen wij de gehele omgevingsmonitoring en hebben contacten met de overheden indien nodig.