Melding- / vergunningsaanvraag bij

Overheden

Melding- /vergunning aanvragen?

Wilt u ook dat wij voor u de

Overheden

  • Grondwater
  • Grondwaterverontreinigingen
  • Keur

Huisman Traject kan u helpen met het contact en de aanvragen bij de overheid wanneer het gaat over grondwater gerelateerde zaken. Wij hebben langlopende relaties met de verschillende waterschappen, kennis van de regelgevingen en ruime ervaring in het verzorgen van uw melding- /vergunningsaanvraag.

Weet u dat

Wij gemiddeld 50 aanvragen doen bij het bevoegd gezag per jaar

Voor onze diverse opdrachtgevers verzorgen wij al jaren de meldingen en vergunningsaanvragen met betrekking tot het onttrekken en lozen van grondwater. Hierdoor hebben wij langlopende relaties en veel ervaring opgebouwd om ook voor u de aanvraag te verzorgen

Grondwater onttrekken en lozen

Melding-/ Vergunningsaanvraag

Wanneer men gaat graven of werken onder de natuurlijke grondwaterstand zal er plaatselijk grondwater onttrokken moeten worden om de werkzaamheden in den droge te kunnen uitvoeren. Dit grondwater moet ook weer geloosd worden en aan het onttrekken en lozen zijn regels verbonden. Deze regels zijn afhankelijk van het plaatselijke bevoegd gezag. Om deze werkzaamheden uit te voeren zal een melding moeten worden gedaan of een vergunning moeten worden aangevraagd bij het bevoegd gezag. Wij kunnen dit voor u verzorgen.