Disciplines

Huisman Traject > Disciplines

Onze Disciplines

Huisman Traject BV heeft als primaire taak haar klanten te ontzorgen middels de complete engineering van ondergrondse bouwprojecten en beschikt over voldoende kennis om dit gericht tot stand te brengen. Ons doel is teneinde een productie tot stand te brengen waarin alle disciplines worden behandeld in relatie tot ondergronds bouwen. Ons streven is om nauw verbonden met onze klanten gericht te werken naar een gezamenlijk einddoel. Het heeft onze prioriteit de uitvoering van het project in detail te begeleiden en te monitoren om de voorgenomen doelstellingen te behalen.

Onze disciplines bestaan uit de volgende drie kerncompetenties:

 

Advies & Ontwerp

Begeleiding

Geomonitoring

Contact
Hoofdkantoor Breukelen
De Corridor 21H
3621 ZA Breukelen
0346 – 26 33 26
info@huismantraject.nl
ALMA
Vergaderruimte
Appelmarkt 17
3811 CT Amersfoort
Mail:
info@almahuis.nl
Volg ons