Geomonitoring

Huisman Traject > Disciplines > Geomonitoring

Geomonitoring

Geomonitoring is onderdeel van geotechniek en geeft u de mogelijkheid risico’s tot een minimum te beperken bij al uw geotechnische werkzaamheden. Huisman Traject is hierin gespecialiseerd en heeft een uitgebreid pakket om u hierin te kunnen ontzorgen. Daarnaast kunt u genieten van het gemak om alles onder één dak te brengen. Zie onderstaande werkzaamheden die wij voor u kunnen uitvoeren.

Geomonitoring

Deformatie metingen – Inclinometing – Trillingsmetingen – Penetrologger – Dataloggers – XYZ-metingen – Handboringen – Peilbuizen – Grondwaterstanden – Stijghoogte – Grondwatermonsters en analyses – Hoogtemetingen – Bouwkundige opname – Scheurmetingen

Inclinometing (hellingsmeting)

In de ondergrond kunnen naar aanleiding van diverse werkzaamheden in de bodem horizontale verplaatsingen voorkomen. Dit op zijn beurt kan weer leiden tot schade aan zowel gebouwen als onder en bovengrondse infrastructuur. Met een inclinometing ofwel een hellingmeting meten wij of er verplaatsing plaats vindt en hoeveel dit is. Hier kan dan adequaat op gereageerd worden om schade tot een minimum te beperken. D.m.v. een nulmeting stellen wij de beginwaarde vast.

Deformatiemeting

Een deformatiemeting komt overeen met een inclinometing maar is breder in functie. Een deformatiemeting voert men uit om vervormingen vast te stellen. Dit kunnen zowel horizontale als verticale als diagonale vervormingen zijn in de ondergrond waardoor schade kan optreden aan zowel de ondergrondse als bovengrondse infrastructuur.

Trillingsmeting

Trillingsmetingen worden vaak gedaan wanneer men gaat heien. De trillingen die daar bij vrij komen in de ondergrond kunnen schade aan de omliggende bebouwing veroorzaken. Er wordt een berekening gedaan van de te verwachtte trillingen en de trillingen die toegestaan zijn om geen schade te krijgen. Vervolgens brengen wij trillingsmeters aan de bebouwing en houden nauwkeurig in de gaten of het limit niet overschreden wordt zodat het risico op schade wederom tot een minimum beperkt wordt.

Penetrologger

Een penetrologger maakt kleine sonderingen van de bovengrond om zo de begaanbaarheid te kunnen bepalen voor het bouwverkeer. Wij beschikken over het materiaal en de kennis om penetrologger metingen uit te voeren en om de begaanbaarheidsrapportage op te stellen aan de hand van de gegevens die de penetro meting oplevert.

Peilbuizen

Huisman Traject kan ook voor u de peilbuizen zetten. Peilbuizen zijn multifunctioneel. Hier kan men de grondwaterstand in meten wat Huisman Traject ook kan doen beide handmatig als digitaal d.m.v. loggers. Daarnaast kan men er monsters uitnemen om te bezien of er vervuiling in het grondwater zit, of dat dit juist aangetrokken word door de werkzaamheden. Daarnaast kan men peilen of het grondwater niet verder daalt dan benodigd. Huisman Traject kan al deze werkzaamheden voor u verzorgen, rapporteren en controleren.
Contact
Hoofdkantoor Breukelen
De Corridor 21H
3621 ZA Breukelen
0346 – 26 33 26
info@huismantraject.nl
ALMA
Evenement ruimte
Appelmarkt 17
3811 CT Amersfoort
Mail:
info@almahuis.nl
Volg ons