Voor de bouwput en de omgeving

Geomonitoring

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Heeft u een geomonitoring nodig voor uw bouw of omgeving
Het meten van deformaties

Deformatiemeting

Een deformatiemeting komt overeen met een inclinometing maar is breder in functie. Een deformatiemeting voert men uit om vervormingen vast te stellen. Dit kunnen zowel horizontale, verticale en diagonale vervormingen zijn in de ondergrond waardoor schade kan optreden aan zowel de ondergrondse als bovengrondse infrastructuur.

Actuele metingen van

Grondwaterstanden

Voor ontgravingen en verlagingen of in geval van wateroverlast is het vaak belangrijk goed te weten wat de hoogte is van de grondwaterstand. Om de actuele grondwaterstand te meten gebruiken wij digitale dataloggers. Afhankelijk van de instelling stuurt deze periodiek de grondwaterstand door. Deze dataloggers worden geplaatst in peilbuizen die wij ook kunnen plaatsen. Afhankelijk van de diepte van de peilbuis kan de laag bepaald worden uit welke de grondwaterstand kan worden gemeten. 

Wist u dat wij

Door de combinatie advies & geomonitoring bouwprojecten haalbaar maken

Geomonitoring is het bewaken van de omgeving of bouw tijdens bouwwerkzaamheden. Tijdens het bouwproces loopt er geregeld wel iets niet volgens plan, de meerwaarde is dan dat je weet waar de gevoeligheden liggen. Het is om die reden in uw voordeel als beide de engineering en de geomonitoring door dezelfde partij wordt uitgevoerd. Want door hier vanaf het begin bij betrokken te zijn is er altijd een koppeling tussen de meting en de uitvoering. Dit voorkomt dat je niet alleen meet maar ook het hele proces en de voortgang hiervan kan bewaken. Het is de constatering verbinden aan een oplossing. Vanwege de praktische instelling van Huisman Traject hebben wij op deze manier veel doorgang van bouwprojecten kunnen realiseren. Doordat wij haarfijn aanvoelen waar de kritieke punten liggen vanwege de engineeringsfase kunnen wij hier ook een gedegen geomonitoring op los laten. 

Actuele metingen van

Geluidsmetingen

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence in this spot, which was created for the bliss of souls like mine. I am so happy, my dear friend, so absorbed in the exquisite sense of mere tranquil existence, that I neglect my talents.

Actuele metingen van

Trillingsmetingen

Trillingsmetingen worden vaak gedaan wanneer men gaat heien. De trillingen die daar bij vrij komen in de ondergrond kunnen schade aan de omliggende bebouwing veroorzaken. Er wordt een berekening gedaan van de te verwachtte trillingen en de trillingen die toegestaan zijn om geen schade te krijgen. Vervolgens brengen wij trillingsmeters aan de bebouwing en houden nauwkeurig in de gaten of het limit niet overschreden wordt. Uiteindelijk zodat het risico op schade wederom tot een minimum beperkt wordt.

Wist u dat

In veel gevallen een monitoring noodzakelijk is voor een verzekering

Verzekeringen willen vaak de geplande bouw werkzaamheden alleen verzekeren als er een monitoringsrapport is opgesteld en ook wordt uitgevoerd. De monitoring dient ervoor om aan te kunnen tonen dat de werkzaamheden geen negatief effect hebben op de omgeving. Of bij een negatief effect, waar dit aan te leiden is. Dit zodat er direct actie kan worden ondernomen om erger te voorkomen. 

T.b.v. de begaanbaarheid

Penetrologger test

Een penetrologger maakt kleine sonderingen van de bovengrond of toplaag. Zo wordt de begaanbaarheid bepaald voor het bouwverkeer. Wij beschikken over het materiaal om deze penetrologger metingen uit te voeren. Aan de hand van deze metingen kunnen we een begaanbaarheidsrapportage op stellen. Dit kunt u gebruiken bij uw aanvraag van zwaar bouwverkeer.

Aanbrengen van

Peilbuizen

De peilbuizen die wij aanbrengen zijn multifunctioneel inzetbaar. Hier kun je handmatig of digitaal door dataloggers de grondwaterstand in meten. Daarnaast kun je er ook grondwatermonsters uitnemen om te zien of er vervuiling in het grondwater zit. Als er een vervuiling op afstand zit wat niet mag bewegen, kan er doormiddel van het meten van peilbuizen gekeken worden of de vervuiling niet aangetrokken wordt. Dit kan namelijk als gevolg van de werkzaamheden gebeuren. Ook kun je peilen of het grondwater niet verder daalt dan benodigd is om zo de invloed van de onttrekking tot een minimum te beperken. De peilbuizen worden netjes afgewerkt rekening houdend met de omgeving.