Bouwteam

Bouwteam

Huisman Traject BV kan voor u een bouwteam vormen. Wanneer de fase van het voorlopig ontwerp (VO) doorlopen is en hierbij een werkwijze schematisch is vastgelegd kan een bouwteam worden samengesteld. Deze bouwteam leden worden bepaald aan de hand van twee argumenten, namelijk: de wens om te werken met bepaalde onderaannemers vanwege goede ervaringen en een juiste prijsstelling. Daarnaast kan een bepaalde werkmethode verlangen dat een onderaannemer daar logische wijs ook voor zal worden gecontracteerd.

In samenspraak met het bouwteam kan vervolgens van een voorlopig ontwerp VO naar een definitief ontwerp DO worden gemuteerd. Dit definitieve ontwerp zal ook worden getoetst door de teamleden en gezamenlijk worden doorontwikkeld. Hierdoor ontstaat er draagvlak die leidt tot een resultaatsverplichting met de uitvoering.

Huisman Traject BV heeft veel ervaring in het opzetten van een bouwteam en beschikt over de capaciteiten om het samengestelde team in goede banen te begeleiden.

 

Bouwteam vormen met o.a.:
Grondwerk – Bronbemaling – Keerwanden – Fundatie – Beton – Milieu NGE

Bouwteam

Een bouwteam is een samenwerkingsverband tussen een opdrachtgever en één of meerdere deskundige, die projectgebonden in een gecoördineerd verband aan een ontwerp samenwerken. Hierbij is het doel om gezamenlijk tot een uitvoeringsgericht ontwerp te komen dat vervolgens gerealiseerd kan worden. Hierin is het voordeel dat voor er bindende afspraken gemaakt worden m.b.t. tot de realisatie er op voorhand door de diverse partijen naar de meest efficiënte wijze gekeken kan worden. Dit is de fase VO (voorlopig ontwerp) naar DO (definitief ontwerp). Omdat de bouwteam leden betrokken zijn bij de mutatie VO naar DO wordt er een draagvlak gecreëerd wat leidt tot een resultaatsverplichting tijdens de uitvoering.
Contact
Hoofdkantoor Breukelen
De Corridor 21H
3621 ZA Breukelen
0346 – 26 33 26
info@huismantraject.nl
ALMA
Evenement ruimte
Appelmarkt 17
3811 CT Amersfoort
Mail:
info@almahuis.nl
Volg ons