Samen uw ideale

Bouwteam

Samen een bouwteam vormen?

Wij brengen de juiste partijen bij elkaar
Vormen van een

Bouwteam

Een bouwteam is een samenwerkingsverband tussen de opdrachtgever en één of meerdere deskundige, die projectgebonden in een gecoördineerd verband aan een ontwerp of plan samenwerken. De voorkeur heeft om het bouwteam te vormen voor de configuratie waarvoor het bouwteam is opgericht definitief is. Zo kan er gezamenlijk gewerkt worden naar een definitief ontwerp wat vervolgens gerealiseerd kan worden. Het voordeel is hierbij dat er voor er bindende afspraken gemaakt worden m.b.t. tot de realisatie van het plan, er door de diverse partijen gekeken is naar de meest efficiënte configuratie. Dit is de fase VO (voorlopig ontwerp) naar DO (definitief ontwerp). Omdat de bouwteam leden betrokken zijn bij de mutatie VO naar DO wordt er een draagvlak gecreëerd wat leidt tot een resultaatsverplichting tijdens de uitvoering. Wij brengen het team samen, begeleiden in de mutatie VO naar DO en sturen aan tijdens uitvoering. 

Weet u dat

Wij het bouwteam vormen voor alle grote projecten die wij aannemen

Vele opdrachtgevers varen op ons bouwteam advies. De mate van succes in elk werk is voor een groot deel afhankelijk van de vorming van een juist team en hun gezamenlijk doel. Een goed team doet namelijk een zware taak makkelijk lijken. Wij brengen de juiste partijen bij elkaar om uw werk tot een succes te brengen door de ervaring en connecties die wij hebben opgedaan. 

Binnen bouwteam

Begeleiding

Wanneer het bouwteam is samengesteld, er draagvlak is gecreëerd voor een resultaatsverplichting en de uitvoering is gestart bieden wij ook begeleiding binnen het bouwteam om het bouwproces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het ontwerp komt zo in de praktijk qua planning het meest tot zijn recht. Tevens kunnen wij snel schakelen binnen het bouwteam m.b.t. het ontwerp, het bevoegd gezag, diverse bouwteamleden en u als opdrachtgever.