Heilighart kerk Breda

Naast de Heilig Hart kerk in Breda is een appartementencomplex met kelder gerealiseerd. De kerk zelf wordt gerenoveerd en binnen de kerk worden appartementen gerealiseerd. Onder deze appartementen wordt ook een kelder aangebracht, deze kelder wordt vervolgens aangesloten op de kelder van het naastgelegen appartementencomplex. Voor zowel de appartementen als de kelder binnen de kerk zelf heeft huisman Traject de bouwputadviezen en monitoringsplannen opgesteld. Daarnaast heeft Huisman traject een begeleidende rol gespeeld in de benodigde grondkering, bemaling, retourbemaling en bodeminjectie. Ook de uitvoering van de omgevingsmonitoring en het verzorgen van toestemmingen aangaande onttrekken en lozen heeft Huisman voor beide locaties uitgevoerd. Specifieke aandachtspunten voor zit project waren de monumentale muur, de kerk zelf welke deels op staal en deels op palen is gefundeerd en de nabij gelegen op staal gefundeerde panden aan de Baronielaan.

Locatie: Breda
Periode: 2020-2021
Klant: van Agtmaal BV
Segment: Woningbouw