Heilighart kerk Breda

In opdracht van

van Agtmaal B.V.

Woningbouw

2020 - 2021 te Breda

Grondwater onttrekking/lozing

Bemaling t.b.v. kelder

Naast de Heilig Hart kerk in Breda is een appartementencomplex met kelder gerealiseerd. De kerk zelf wordt gerenoveerd en binnen de kerk worden appartementen gerealiseerd. Onder deze appartementen wordt ook een kelder aangebracht, deze kelder wordt vervolgens aangesloten op de kelder van het naastgelegen appartementencomplex.

Wij hebben gefaciliteerd in

Engineering | begeleiding | Geomonitoring

Voor zowel de appartementen als de kelder binnen de kerk zelf heeft huisman Traject de bouwputadviezen en monitoringsplannen opgesteld. Daarnaast heeft Huisman traject een begeleidende rol gespeeld in de benodigde grondkering, bemaling, retourbemaling en bodeminjectie. Ook de uitvoering van de omgevingsmonitoring en het verzorgen van toestemmingen aangaande onttrekken en lozen heeft Huisman voor beide locaties uitgevoerd.

Wij houden van een

Uitdaging

Specifieke aandachtspunten voor dit project waren de monumentale muur, de kerk zelf welke deels op staal en deels op palen is gefundeerd en de nabij gelegen op staal gefundeerde panden aan de Baronielaan.