Hoogvliet Vlaardingen

In opdracht van

Waal Bouw

Commercieel / Woningbouw

2019 - 2022 te Vlaardingen

Ready?

Action

Tegenover het treinstation van Vlaardingen is naast de Action het nieuwe pand van de Hoogvliet inclusief woningen gerealiseerd. Uitdaging van dit werk was een water- en een gasleiding welke op extreem korte afstand van het werk gelegen was.

Bouwput

Engineers

Huisman Traject heeft voor dit werk berekeningen gemaakt in relatie tot de bemaling en de damwanden. In overleggen met de beheerders van de leidingen is een werkprotocol opgesteld voor de sloop, het aanbrengen en trekken van de damwand.

Engineering, Begeleiding

Geomonitoring

Gedurende het werk heeft Huisman Traject nauwgezette monitoring uitgevoerd op grondwaterstanden en zettingen van belendingen alsmede de betreffende leidingen. Ondanks relatief grote afwijkingen van de leiding werden de damwanden succesvol ingebracht en weer getrokken.